Ειδήσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πετόσφαιρα Γυναικών

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Γυναικών που αρχίζει στις 21 Φεβρουαρίου 2019.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

`Oπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICK UNIVERSITY

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών , 2 και 3.

Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 5 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

5. ΓΗΠΕΔΑ

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα που θα δηλώσουν οι ομάδες.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση και άλλων γηπέδων που θα εγκρίνει κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

6. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Όλες οι ομάδες οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΚΟΠΑ τα δύο χρώματα της Ομάδας τους.
Οι στολές πρέπει να είναι ομοιόμορφες και με αριθμούς. Παίχτης η ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό δεν θα αγωνίζεται.


7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων. Κάθε ομάδα θα δώσει δύο αγώνες ένα στην έδρα της και τον άλλο στην έδρα της αντίπαλης ομάδας.

Πρωταθλήτρια θα αναδειχτεί η ομάδα που θα έχει συνολικά τους περισσότερους βαθμούς.


7.β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε κάθε αγώνα οι ομάδες κερδίζουν πόντους σύμφωνα με τα πιο κάτω,
• Ο νικητής αγώνα με 3 : 0 ή 3 : 1 κερδίζει 3 πόντους
• Ο νικητής αγώνα με 3 : 2 κερδίζει 2 πόντους
• Ο ηττημένος αγώνα με 3 : 2 κερδίζει 1 πόντο
• Ο ηττημένος αγώνα με 3 : 0 ή 3 : 1 δεν κερδίζει πόντο ( 0 πόντοι )

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ομάδας η ομάδα αυτή μηδενίζεται αυτόματα και της αφαιρούνται δύο βαθμοί.


7.γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζεται από τους πόντους που κέρδισαν με βάση τους κερδισμένους και χαμένους αγώνες που έδωσαν με βάση τη βαθμολογία όπως αναφέρεται πιο πάνω στο άρθρο 7.β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον συνολικό αριθμό πόντων που κέρδισαν δύο ή περισσότερες ομάδες, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των νικών της κάθε ομάδας (πιο ψηλά στην βαθμολογία θα κατατάσσεται η ομάδα με τις περισσότερες νίκες )

Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των συνολικά κερδισμένων σετ με τα συνολικά χαμένα σετ ( πιο ψηλά στην βαθμολογία θα κατατάσσεται η ομάδα με το μεγαλύτερο κλάσμα )

Σε περίπτωση που η ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων συνεχίζεται, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των συνολικά κερδισμένων πόντων με τους συνολικά χαμένους πόντους ( πιο ψηλά στην βαθμολογία θα κατατάσσεται η ομάδα με το μεγαλύτερο κλάσμα )

Σε περίπτωση που η ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων συνεχίζεται, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με τον αριθμό των νικών κάθε ομάδας στους μεταξύ τους αγώνες (πιο ψηλά στην βαθμολογία θα κατατάσσεται η ομάδα με τις περισσότερες νίκες )
Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των κερδισμένων με τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες (πιο ψηλά στην βαθμολογία θα κατατάσσεται η ομάδα με το μεγαλύτερο κλάσμα ).

Σε περίπτωση που η ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων συνεχίζεται, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των κερδισμένων με τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες (πιο ψηλά στην βαθμολογία θα κατατάσσεται η ομάδα με το μεγαλύτερο κλάσμα

Σε περίπτωση που η ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων συνεχίζεται, θα διεξάγεται αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίζει η ΚΟΠΑ.


7.δ. ΧΡΟΝΟΣ / ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Αγωνιστική μέρα ορίζεται η Πέμπτη κάθε βδομάδας. ΄Ωρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας δύναται να τροποποιεί την αγωνιστική μέρα κατά την κρίση της, οφείλει όμως να ειδοποιεί κατάλληλα και έγκαιρα όλους τους ενδιαφερομένους.


7.ε. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα και μετάλλια για τους παίκτες των τριών πρώτων ομάδων.


7. στ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των €412 (τετρακόσια δώδεκα ευρώ).

Το πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα του πρωταθλήματος.

8. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα που έχει οριστεί έστω κι αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν για την αναβολή.

Αναβολή αγώνα εντούτοις είναι δυνατό να επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο «15 Αναβολή Αγώνος» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί» της ΚΟΠΑ.

9. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

9.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την οικεία Επιτροπή Διαιτησίας και/ή αρμόδια Επιτροπή κάθε αθλήματος και/ή υπεύθυνης για το κάθε άθλημα αθλητικής Ομοσπονδίας.

9.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες.

Οι διαιτητές οφείλουν να παραδίδουν ή ταχυδρομούν το φύλλο αγώνα στα γραφεία της ΚΟΠΑ μέσα στην επόμενη μέρα του αγώνα.

9.γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί».


10.ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΚΟΠΑ (και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα για συλλογή και χρησιμοποίηση φωτογραφικού και βιντεογραφικού υλικού από τις εκδηλώσεις και αγώνες της και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς ρητώς συγκατατίθενται και/ή οφείλουν να συγκατατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Νοείται ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι συνεργάτες λαμβάνουν όλα τα μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Προστασίας


11. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους παίκτριες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος της Πετοσφαίρισης μεταξύ των φοιτητριών του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και των Εσωτερικών Κανονισμών που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”

 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011