19 Ιανουαρίου, 2020


Ειδήσεις:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έναρξη των Πρωταθλημάτων Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι η έναρξη των Πρωταθλημάτων της ΚΟΠΑ θα είναι η Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.


Οι δηλώσεις συμμέτοχης θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 η ώρα 12:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Τα δελτία εγγραφή των φοιτητών σας παρακαλούμε όπως συνοδεύονται με ονομαστικό κατάλογο το οποίο θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά σε μορφή excel.

Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στα Παγκύπρια Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας σε ισχύ.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011