Ειδήσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019


1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2018 και που θα περιλαμβάνει τόσο Ομαδικές όσο και Ατομικές Διοργανώσεις.


2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.


3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICK UNIVERSITY


4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών 2 και 3.

Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 5 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.


5. ΓΗΠΕΔΑ

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση και άλλων γηπέδων που θα εγκρίνει κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

6 ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Όλες οι ομάδες οφείλουν να ανακοινώσουν Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΚΟΠΑ τα δύο χρώματα της Ομάδας τους. Οι στολές πρέπει να είναι ομοιόμορφες και με αριθμούς, εκτός χρώματος άσπρου. Αθλητής/Αθλήτρια ή ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό δεν θα αγωνίζεται.


7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με το ακόλουθο σύστημα (New Swaythling Cup):
Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που κερδίζει τα 3 από τα 5 παιγνίδια κάθε συνάντησης.
Μια ομάδα θα αποτελείται από 3 παίκτες. Η σειρά των παιγνιδιών θα είναι:
AvsX, BvsY, CvsZ, AvsY, BvsX.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

7.β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η νικήτρια ομάδα σε κάθε αγώνα παίρνει δύο (2) βαθμούς και η ηττημένη ένα (1).

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ομάδας η ομάδα αυτή μηδενίζεται αυτόματα . Μηδενισμός ομάδας ισοδυναμεί με ήττα 3-0 και η μηδενιζόμενη ομάδα δεν παίρνει βαθμό.

Στις ατομικές διοργανώσεις οι αγώνες γίνονται ανάλογα με τις συμμετοχές:
α. με το σύστημα του απλού αυτόματου αποκλεισμού (νοκ - άουτ).
β. με το σύστημα των ομίλων
γ. με το σύστημα του διπλού αποκλεισμού (νοκ – άουτ)

7.γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η κατάταξη των ομάδων γίνεται με βάση τη βαθμολογία όπως αναφέρεται πιο πάνω στο άρθρο 7.β.

Για σκοπούς κατάταξης των ομάδων, σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων, θα λαμβάνονται υπόψη οι μεταξύ τους αγώνες κατά απόλυτη σειρά ως ακολούθως:

1. Η αριθμητική διαφορά των υπέρ παιγνιδιών μείον τα κατά.
2. Η αριθμητική διαφορά των υπέρ σετ μείον τα κατά.
3. Η αριθμητική διαφορά των πόντων υπέρ μείον τους κατά.

Η ομάδα με τη μεγαλύτερη διαφορά θα κατατάσσεται στην ψηλότερη θέση.

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας θα γίνεται ένας αγώνας κατάταξης και η νικήτρια ομάδα θα κατατάσσεται στην ψηλότερη θέση.


7.δ. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ

Ομάδα που παρουσιάζεται στην κλήρωση του αγώνα με λιγότερους από τους αθλητές που καθορίζει το σύστημα μηδενίζεται από τον αρμόδιο αξιωματούχο του αγώνα και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου του με σκορ 3-0.

Σε περίπτωση που και οι δύο αντίπαλες ομάδες παρουσιαστούν στην κλήρωση με λιγότερους από τους αθλητές που καθορίζει το σύστημα μηδενίζονται και οι δύο, από τον αρμόδιο αξιωματούχο του αγώνα.

Οι κληρώσεις για τα ατομικά θα γίνουν στα γραφεία της ΠΟΕΠΑ.

7.ε. ΧΡΟΝΟΣ / ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Το πρωτάθλημα θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας δύναται να τροποποιεί την αγωνιστική μέρα κατά την κρίση της, οφείλει όμως να ειδοποιεί κατάλληλα και έγκαιρα όλους τους ενδιαφερομένους.

7.στ. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα και μετάλλια για τους παίκτες/τριες των τριών πρώτων ομάδων.

7. ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των:

α. Πρωτάθλημα Αντρών €100 (εκατό ευρών).
γ. Δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα €10 (δέκα ευρώ) ανά αθλητή/τρια (Το ατομικό δικαίωμα συμμετοχής θα παρακρατείτε σε περίπτωση μη συμμετοχής των αθλητών/τριών).

Τα πιο πάνω ποσά συμπεριλαμβάνουν και τα έξοδα πρωταθλήματος.


8. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα που έχει οριστεί έστω κι αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν για την αναβολή.

Αναβολή αγώνα εντούτοις είναι δυνατό να επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο «15 Αναβολή Αγώνος» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί» της ΚΟΠΑ.
9. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
9.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Οι Διαιτητές και Κριτές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την οικεία Επιτροπή Διαιτησίας και/ή αρμόδια Επιτροπή κάθε αθλήματος και/ή υπεύθυνης για το κάθε άθλημα αθλητικής Ομοσπονδίας.


9.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες.
Οι διαιτητές οφείλουν να παραδίδουν η ταχυδρομούν το φύλλο αγώνα στα γραφεία της ΚΟΠΑ μέσα στην επόμενη μέρα του αγώνα.

9.γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί».


10.ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΚΟΠΑ (και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα για συλλογή και χρησιμοποίηση φωτογραφικού και βιντεογραφικού υλικού από τις εκδηλώσεις και αγώνες της και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς ρητώς συγκατατίθενται και/ή οφείλουν να συγκατατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Νοείται ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι συνεργάτες λαμβάνουν όλα τα μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11. ΔΙΑΦΟΡΑ

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς όπως εφαρμόζονται από την ΠΟΕΠΑ.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους τους παίκτες/παίκτριες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μεταξύ των φοιτητών/τριών του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και του Εσωτερικού Κανονισμού που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011