Ειδήσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Ποδόσφαιρο Ανδρών

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΤΡΩΝ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ΚΟΠΑ προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 το Παγκύπριο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ανδρών που αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου 2020.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

`Oπου οι πρόνοιες της παρούσας προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΠΑ, οι πρόνοιες του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και έχουν εφαρμογή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Πανεπιστήμια μέλη της ΚΟΠΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREDERICK UNIVERSITY

4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Οι ταυτότητες θα εκδίδονται από την ΚΟΠΑ σύμφωνα τους κανονισμούς Εγγραφών/Μεταγραφών Αθλητών-Αθλητριών, 2 και 3.

Το Δικαίωμα έκδοσης ταυτοτήτων θα ανέρχεται στα 5 ευρώ για την κάθε ταυτότητα και καταβάλλετε πριν από την έκδοση των ταυτοτήτων.

5. ΓΗΠΕΔΑ

΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα που θα δηλώσουν οι ομάδες.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση και άλλων γηπέδων που θα εγκρίνει κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

6. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Όλες οι ομάδες οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΚΟΠΑ τα δύο χρώματα της Ομάδας τους πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Οι στολές πρέπει να είναι ομοιόμορφες και με αριθμούς. Παίχτης η ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό αυτό δεν θα αγωνίζεται.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

7.α. ΑΓΩΝΕΣ

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων. Κάθε ομάδα θα δώσει δύο αγώνες ένα στην έδρα της και τον άλλο στην έδρα της αντίπαλης ομάδας.

Πρωταθλήτρια θα αναδειχτεί η ομάδα που θα έχει συνολικά τους περισσότερους βαθμούς.

7.β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η νικήτρια ομάδα σε κάθε αγώνα παίρνει τρεις (3) βαθμούς, η ηττημένη μηδέν (0) και ισοπαλία ένα (1).

7.γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα έχει συνολικά τους περισσότερους βαθμούς στο τέλος του δεύτερου γύρου του Πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων στη πρώτη θέση οι ομάδες που ισοβαθμούν θα δώσουν μεταξύ τους μονούς αγώνες κατάταξης μετά από κλήρωση σε ουδέτερα γήπεδα ή σε γήπεδα που θα καθορίσει η Ομοσπονδία για ανάδειξη της Πρωταθλήτριας.

Στους αγώνες κατάταξης σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής διαφοράς τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι ίδια τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα τέρματα στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής διαφοράς τερμάτων σε όλους τους αγώνες της τελικής φάσης. Αν και πάλι η διαφορά είναι ίδια τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα τέρματα σε όλους αγώνες της τελικής φάσης. Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα σε όλους αγώνες της τελικής φάσης. Αν και πάλι δεν αναδειχθεί νικητής τότε γίνεται κλήρωση.

Αν ο αγώνας κατάταξης είναι μεταξύ δύο μόνο ομάδων και στο τέλος του είναι ισόπαλος θα προθέτεται τριαντάλεπτη παράταση (2x15). Αν συνεχίζει να είναι ισόπαλος οι δύο ομάδες θα κτυπήσουν από πέντε (5) πέναλτι. Αν συνεχίζει να μην υπάρχει νικητής οι ομάδες θα κτυπούν εναλλάξ από ένα πέναλτι μέχρι να υπάρξει νικητής.

Σε όλους τους αγώνες κατάταξης θα ισχύει η βαθμολογία όπως αναφέρεται στο άρθρο 7β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής διαφοράς τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι ίδια τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα τέρματα στους μεταξύ τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα στους μεταξύ τους αγώνες.

Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής διαφοράς τερμάτων σε όλους τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι ίδια τότε την πιο ψηλή θέση παίρνει η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα τέρματα σε όλους τους αγώνες. Αν και πάλι η διαφορά είναι η ίδια την πιο ψηλή θέση παίρνει ομάδα που δέχθηκε τα λιγότερα τέρματα σε όλους αγώνες. Αν και πάλι δεν αναδειχθεί νικητής τότε γίνεται κλήρωση.

7.δ. ΑΛΛΑΓΕΣ

Στο πρωτάθλημα οι ομάδες δικαιούνται μέχρι 5 αλλαγές.


8. ΧΡΟΝΟΣ / ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Αγωνιστική μέρα ορίζεται η Τετάρτη κάθε βδομάδας. Ώρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ομοσπονδίας δύναται να τροποποιεί την αγωνιστική μέρα κατά την κρίση της, οφείλει όμως να ειδοποιεί κατάλληλα και έγκαιρα όλους τους ενδιαφερομένους.


9. ΕΠΑΘΛΑ

Το Πρωτάθλημα αθλοθετείται με κύπελλο για την πρωταθλήτρια ομάδα και μετάλλια για τους παίκτες των τριών πρώτων ομάδων.


10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Το Δικαίωμα Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των 595 (πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ).

Το πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα του πρωταθλήματος.

11. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα που έχει οριστεί έστω κι αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν για την αναβολή.

Αναβολή αγώνα εντούτοις είναι δυνατό να επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο «15 Αναβολή Αγώνος» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί» της ΚΟΠΑ.
12. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
12.α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζονται από την οικεία Επιτροπή Διαιτησίας και/ή αρμόδια Επιτροπή κάθε αθλήματος και/ή υπεύθυνης για το κάθε άθλημα αθλητικής Ομοσπονδίας.

12.β. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να είναι σαφείς και ευανάγνωστες.
Οι διαιτητές οφείλουν να παραδίδουν ή ταχυδρομούν το φύλλο αγώνα στα γραφεία της ΚΟΠΑ μέσα στην επόμενη μέρα του αγώνα.

12.γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η υποβολή ενστάσεως διέπεται από το άρθρο «20 Ενστάσεις» του «Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί».

13. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΚΟΠΑ (και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα για συλλογή και χρησιμοποίηση φωτογραφικού και βιντεογραφικού υλικού από τις εκδηλώσεις και αγώνες της και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτούς ρητώς συγκατατίθενται και/ή οφείλουν να συγκατατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Νοείται ότι τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι συνεργάτες λαμβάνουν όλα τα μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Προστασίας.

14. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΚΟΠΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Το Υγειονομικό πρωτόκολλο της ΚΟΠΑ το οποίο σας έχει σταλεί και είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της ΚΟΠΑ ως αυτό θα ισχύει και/ή τροποποιείται από καιρού εις καιρό, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ειδικής Προκήρυξης και η οποιαδήποτε παράβαση/ παραβίαση/ μη τήρηση του, αποτελεί παράβαση των όρων της παρούσας προκήρυξης και θα παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΑ.

15. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αναμένει από όλους τους παίκτες, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπευθύνους των ομάδων εργαστούν και να διαγωνιστούν φιλότιμα, μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με την επίδειξη ανώτερου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στη εξύψωση του αθλήματος της Ποδοσφαίρου μεταξύ των φοιτητών του τόπου μας.

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή όλων των προνοιών του Καταστατικού της ΚΟΠΑ και των Εσωτερικών Κανονισμών που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εύχεται τέλος σε όλους “ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”

 

πίσω
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ © 2011