5 Απριλίου, 2020
Top News Story:

STANDINGS    
    
    
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
   8
   8
   0
   0
   24
   4
   16
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
   6
   6
   0
   0
   18
   2
   12
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   8
   5
   0
   3
   19
   11
   12
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
   8
   4
   0
   4
   14
   13
   12
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   6
   3
   0
   3
   15
   10
   9
   FREDERICK UNIVERSITY
   6
   3
   0
   3
   10
   12
   9
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   8
   2
   0
   6
   7
   20
   9
   FREDERICK UNIVERSITY
   8
   1
   0
   5
   5
   21
   9
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
   4
   4
   0
   0
   12
   2
   8
   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ)
   4
   4
   0
   0
   12
   3
   8
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
   4
   4
   0
   0
   12
   5
   8
   FREDERICK UNIVERSITY
   4
   3
   0
   1
   11
   7
   7
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
   3
   3
   0
   0
   9
   1
   6
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
   4
   2
   0
   2
   8
   8
   6
   ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ)
   4
   2
   0
   2
   7
   9
   6
   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   6
   0
   0
   6
   3
   18
   6
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
   3
   2
   0
   1
   6
   4
   5
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   4
   1
   0
   3
   3
   9
   5
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
   2
   2
   0
   0
   6
   1
   4
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
   2
   2
   0
   0
   6
   1
   4
   ΑΤΙ
   3
   0
   0
   3
   4
   6
   4
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   4
   1
   0
   3
   5
   9
   4
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   4
   0
   0
   4
   8
   12
   4
   ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (FREDERICK)
   4
   0
   0
   4
   5
   12
   4
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
   2
   1
   0
   1
   4
   3
   3
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
   2
   1
   0
   1
   4
   3
   3
   FREDERICK UNIVERSITY
   2
   1
   0
   1
   3
   5
   3
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   4
   1
   0
   3
   4
   11
   3
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   2
   0
   0
   2
   2
   6
   1
   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   2
   0
   0
   2
   0
   6
   1
   COLLEGE OF TOURISM
   3
   0
   0
   3
   1
   9
   1
    
        
          
   

 CYPRUS UNIVERSITY SPORTS FEDERATION © 2011