Τετάρτη 8 Απριλίου, 2020
Top News Story:

STANDINGS    
    
    
   ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ (ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ)
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ (FREDERICK)
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ (ΠΑΝ.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   ΑΛΕΚΟΣ ΖΙΝΤΣΙΔΗΣ (FREDERICK)
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
    
        
          
   

 CYPRUS UNIVERSITY SPORTS FEDERATION © 2011